fbpx

Efektywne zarządzanie wynikami w trudnych czasach

Obszary naszej działalności

Efektywne zarządzanie wynikami w trudnych czasach

Typowe, dzisiejsze problemy firm:

 1. Nie wiemy jak zmiany w firmie przełożyć efektywnie na cele i zadania zespołów. Chcemy zmaksymalizować szanse osiągnięcia wyników.
 2. Mamy poczucie, że nie pracujemy dzisiaj tak efektywnie jak moglibyśmy. Musimy opomiarować kluczowe procesy w firmie i sprawdzić czy robimy to sprawnie w porównaniu z innymi firmami. Kadra kierownicza i zespoły muszą mieć postawione cele związane z kluczowymi dla firmy zadaniami.
 3. Nie wiemy jak przebudować system premiowania, aby bezpośrednio uzależniał wypłaty od realizacji naszych celów biznesowych.
 4. Potrzebujemy narzędzia do komunikowania pracownikom nowych celów firmy oraz koncentracji ich wysiłków na obecnych potrzebach biznesowych.

 

Zarządzanie wynikami – wdrażane rozwiązania:

 • Pomagamy doprecyzować i opomiarować cele strategiczne. Aktualizujemy mapy celów i miar, wyznaczamy cele na poszczególnych poziomach zarządzania (kaskada celów strategicznych) oraz ustalamy reguły monitorowania postępów;
 • Wdrażamy rozwiązania zwiększające efektywność procesów produkcji, logistyki, sprzedaży, administracji itd. poprzez ich opomiarowanie i postawienie ambitnych, ale realnych celów;
 • Pomagamy skutecznie połączyć zarządzanie wynikami z systemem wynagrodzeń i premiowania. Przygotowujemy scenariusze płac zmiennych zapewniające połączenie wypłat z osiąganymi przez firmę i zespoły wynikami;
 • Opracowujemy rozwiązania w oparciu o analizę specyfiki i sytuacji Państwa Firmy oraz przykłady sprawdzonych rozwiązań w podobnych firmach. Mamy ponad 20 letnie doświadczanie we wdrażaniu zarządzania wynikami w ponad 250 firmach będących liderami w swoich branżach;

 

 Przykładowe efekty prac przy zarządzaniu wynikami:

 • Wypracowane priorytety i kluczowe cele biznesowe firmy przełożone na cele dla wszystkich poziomów zarządzania. Przygotowana mapa celów i miar dla całej firmy.
 • Przygotowane analizy i scenariusze elastycznego budżetu płacowego, który umożliwia silne powiązanie wypłat premii z osiąganymi rezultatami.
 • Opracowana czytelna komunikacja do pracowników nt. aktualnych priorytetów, wyznaczonych celów, oczekiwań oraz sposobów oceny realizacji zadań.

Nasi Klienci