fbpx

Zarządzanie płynnością finansową w kryzysie

Obszary naszej działalności

Zarządzanie płynnością finansową w kryzysie

Typowe, dzisiejsze problemy firm:

  1. Sytuacja kryzysowa wymaga zmiany akcentów w zarządzaniu finansami firmy – w szczególności przejścia z zarządzania przez P&L do zarządzania przez bilans, zabezpieczenie źródeł finansowania i optymalizacja kapitału obrotowego. Firmy upadają nie przez utratę rentowności, ale przez utratę płynności!
  2. Spodziewając się utrudnień w utrzymaniu płynności firmy powinny monitorować cash flow w sposób ciągły i być gotowe na różne scenariusze
  3. Zarządzanie łańcuchem dostaw staje się wyzwaniem, a problemy związane z płynnością zwiększają ryzyko w tym zakresie, kluczowym elementem staje się zrozumienie ryzyka finansowego kluczowych partnerów biznesowych.

 

Wdrażane rozwiązania:

  • Nowa strategia cash flow: przygotujemy scenariusze pozwalające lepiej zrozumieć jakie są potrzeby cash flow w krótkim i dłuższym okresie.
  • Punktem wyjścia do działania w nowych warunkach jest zrozumienie bieżącej sytuacji płynnościowej i zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk. Pomożemy w przygotowaniu analizy dostępnych źródeł finansowania i ich mobilizacji, identyfikacji ukrytych ryzyk oraz planu ich monitorowania i prewencji.
  • Opracujemy plan optymalizacji kapitału obrotowego, zidentyfikujemy inicjatywy umożliwiające uwolnienie gotówki i obniżenie poziomu zapasów w trudnych czasach

 

Przykładowe efekty prac:

  • Opracowany nowy krótko i długookresowy plan cash flow uwzgledniający konieczność stabilizowania płynności w krótkim czasie oraz scenariusze bezpiecznego powrotu do „normalności”
  • Wypracowanie listy potencjalnych ryzyk finansowych w łańcuchu dostaw dla kluczowych partnerów, klientów, dostawców oraz sposobów ich ograniczenia
  • Przygotowane scenariusze umożliwiające szybkie dostosowanie kapitału obrotowego – uwzględniając skoordynowane działania w 3 obszarach: zapasy, należności, zobowiązania

Nasi Klienci