fbpx

Wynagradzanie za kompetencje

Obszary naszej działalności

Wynagradzanie za kompetencje

Nasze podejście:

Wdrażamy u naszych klientów innowacyjne podejście do wynagrodzeń łączące bezpośrednio strukturę płac zasadniczych z wymaganiami kompetencyjnymi. Rozwiązanie takie pozwala na silne powiązanie wynagrodzenia zasadniczego z wartością pracownika dla firmy, jego umiejętnościami i rozwojem. W Stanach Zjednoczonych rozwiązanie to nosi nazwę „Broadbanding” i stosowane jest skutecznie od kilkunastu lat przez najlepsze tamtejsze firmy.

Wdrażane przez nas rozwiązanie pozwala na płacenie za „wartość” jaka wnoszą do firmy pracownicy, a nie zajmowane przez nich miejsce w hierarchii. Efektem zmiany jest również zorientowanie pracowników na podnoszenie poziomu kompetencji, za którym idzie wysokość wynagrodzenia, a nie na awans stanowiskowy.

 

Etapy pracy:

Projekt obejmuje najczęściej następujące działania:

  • wyznaczenie poziomów ról w firmie (np: role wsparcia, eksperckie, liderskie),
  • selekcja kluczowych kompetencji pracowników gwarantujących sukces firmie,
  • dopasowanie wymogów kompetencyjnych do wyznaczonych poziomów ról w firmie,
  • określenie przedziałów płacowych dla poziomów ról,
  • opracowanie polityki ustalania wysokości wynagrodzeń czyli mechanizmu łączącego ocenę kompetencji pracownika z wysokością jego wynagrodzenia,
  • wdrożenie systemu oceny kompetencji i opartej na nim struktury płac (m. in. warsztaty dla kadry menedżerskiej, komunikacja zmian w firmie).

 

Nasze doświadczenie:

Mamy ponad 12 letnie doświadczenie we wdrażaniu modeli kompetencyjnych i systemów wynagrodzeń w największych firmach działających w Polsce. Od kilku lat skutecznie wdrażamy w czołowych firmach innowacyjne systemy wynagrodzeń oparte o wymogi kompetencyjne. Oferujemy duże doświadczenie we współpracy z menedżerami przy tworzeniu takiego systemu, a także skuteczne wsparcie przy wdrażaniu i komunikacji nowego podejścia do wynagrodzeń w firmie.

Prowadzone przez nas projekty tworzenia systemu wynagrodzeń w oparciu o kompetencje trwają najczęściej od 1 do 6 miesięcy (w zależności od wielkości firmy i zakresu działań).

Z przyjemnością przedstawimy Państwu nasze wybrane doświadczenia i referencje bezpośrednio przy okazji omawiania konkretnego zlecenia.

Nasi Klienci