fbpx

Szkolenia dla pracowników wsparcia

Obszary naszej działalności

Szkolenia dla pracowników wsparcia

Projekty szkoleniowe są odpowiedzią na konkretne potrzeby klienta po wcześniejszym zdefiniowaniu i zbadaniu potrzeb w odniesieniu do celów i rezultatów biznesowych organizacji.

Przykłady realizowanych przez nas tytułów szkoleń:

 • Efektywna komunikacja
 • Asertywność
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Radzenie sobie z emocjami w życiu zawodowym
 • Inteligencja emocjonalna
 • Komunikacja w środowisku międzykulturowym
 • Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów
 • Mediacje
 • Organizacja i zarządzanie czasem
 • Organizacja środowiska pracy
 • Prowadzenie spotkań
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych
 • Umiejętności wywierania wpływu
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Warsztat trenerski
 • Rozwijanie podwładnych
 • Psychologia i dynamika w pracy z grupą
 • Szkolenia typu On-the-job

Menu:

Zarządzanie wynagrodzeniami

 • Audyt i optymalizacja wynagrodzeń;
 • Wartościowanie i taryfikator stanowisk;
 • Systemy premiowania;
 • Wynagradzanie za kompetencje.

Zarządzanie kompetencjami

 • Systemy kompetencji i rozmów rozwojowych;
 • Matryca kompetencji pracowników produkcyjnych;
 • Diagnoza talentów.

Strategia i finanse

 • Błyskawiczne przemodelowanie strategii;
 • Zarządzanie płynnością finansową w kryzysie

Zarządzanie efektywnością

 • Optymalizacja struktury organizacyjnej;
 • Rozwój kompetencji menedżerów;
 • Badanie opinii i zaangażowania pracowników;
 • Diagnoza talentów;
 • Zarządzanie wynikami;
 • Analiza i podnoszenie efektywności procesów;
 • Efektywne wykorzystanie potencjału pracowników.

Coaching i szkolenia

 • Dla menedżerów;
 • Dla sił sprzedaży;
 • Dla pracowników wsparcia;
 • Coaching;
 • Szkoła wynagrodzeń;
 • Szkoła premiowania.

Nasi Klienci