fbpx

Szkolenia dla menedżerów

Obszary naszej działalności

Szkolenia dla menedżerów

Projekty szkoleniowe są odpowiedzią na konkretne potrzeby klienta po wcześniejszym zdefiniowaniu i zbadaniu potrzeb w odniesieniu do celów i rezultatów biznesowych organizacji.

W ramach szkoleń dla kadry menedżerskiej realizujemy również Akademię Menedżera na różnych poziomach zaawansowania. Jest to kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menedżerskie.

Celem projektu jest:

 • rozwój praktycznych umiejętności zwiększających indywidualną skuteczność menadżerów w bezpośredniej pracy z podległymi zespołami i pracownikami,
 • wpływ na postawy menedżerów tak by budowali swój naturalny/charyzmatyczny autorytet przywódczy,
 • wyposażenie oraz rozwijanie kluczowych narzędzi menedżerskich takich jak zarządzanie przez cele, motywowanie pozafinansowe, planowanie itp.

Projekt rozwija umiejętności z poziomu strategicznego, taktycznego i operacyjnego. Uczestnicy przygotowują się do komunikowania i rozwijania długofalowych celów, rozwijają umiejętności związane z organizowaniem pracy, zarządzaniem zmianą oraz ćwiczą indywidualne umiejętności w bezpośredniej pracy z podwładnymi.

Przykłady realizowanych przez nas tytułów szkoleń:

 • Warsztaty strategiczne
 • Zarządzanie talentami
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie potencjałem osobowości
 • Zarządzanie zespołem pracowników
 • Zarządzanie ludźmi
 • Przywództwo
 • Trening umiejętności kierowniczych
 • Motywowanie
 • Ocenianie pracowników
 • Planowanie i kontrola
 • Podejmowanie decyzji
 • Coaching

Nasi Klienci