fbpx

Systemy kompetencji i rozmów rozwojowych

Obszary naszej działalności

Systemy kompetencji i rozmów rozwojowych

Nasze podejście:

Pomagamy stworzyć opis potrzebnych kompetencji – organizacyjnych i stanowiskowych. Pracujemy tak, aby zapewnić proste, czytelne i skuteczne rozwiązania. Przygotowane przez nas profile pomagają w prowadzeniu trafnych selekcji oraz planowaniu właściwych i precyzyjnych działań rozwojowych. Pomagamy też w wykorzystaniu naszych bądź istniejących już profili kompetencyjnych do prowadzenia rozmów okresowych powiązanych z systemami wynagrodzeniowymi i ścieżkami kariery. Stosujemy opracowany przez nas słownik kompetencyjny bądź tworzymy wspólnie z klientem Słownik Kompetencyjny dostosowany do specyfiki organizacji. Pomagamy firmom przygotować swoich menedżerów do prowadzenia profesjonalnych rozmów okresowych, których celem jest zapewnienie najwyższych standardów pracy, rozwoju kompetencji a także adekwatne motywowanie finansowe wspierające rozwój kompetencji.

Etapy pracy:

  • etap diagnozy; związany jest z rozpoznaniem i analizą organizacji z jej strategią, planami na przyszłość, strukturą i kluczowymi obszarami kompetencyjnymi;
  • etap koncepcji; związany jest z opracowaniem założeń dotyczących profilu kompetencyjnego, określeniem stanu obecnego i docelowego oraz opracowaniem kluczowych kompetencji specyficznych dla branży czy firmy;
  • etap wdrożenia; zakłada weryfikację i uszczegółowienie proponowanego profilu oraz przygotowanie menedżerów do praktycznego korzystania z niego.
  • przygotowanie formularza do prowadzenia rozmów okresowych,
  • przygotowanie komunikacji wewnętrznej,
  • przeprowadzenie szkoleń dla menedżerów monitorujących kompetencje swoich pracowników,
  • przeprowadzenie szkoleń dla wewnętrznych trenerów i/lub pracowników działu HR długoterminowo monitorujących zarządzanie kompetencjami w firmie.

Nasze doświadczenie:

Rozumiejąc i posiadając wieloletnie doświadczenie zarówno w tzw. twardych aspektach zarządzania jakim jest obszar wynagrodzeń jak i w pracy związanej z diagnozą talentów i analizą kultur organizacyjnych, oferujemy proste rozwiązania pozwalające skutecznie zarządzać potencjałem ludzkim. Projekty budowy profilu kompetencyjnego trwają zazwyczaj od 0,5 do 2 miesięcy w zależności od różnorodności profili stanowiskowych wewnątrz organizacji oraz wielkości firmy. Diagnoza talentów w organizacji poprzedzona jest najczęściej budową profilu organizacyjnego lub profili stanowiskowych.
Korzyści ze współpracy z nami

W unikalny sposób łączymy doradztwo tzw. twarde – związane np. z planowaniem wynagrodzeń, z miękkim – związanym z diagnozą i rozwojem kompetencji. Dzięki temu oferujemy proste rozwiązania pozwalające skutecznie zarządzać potencjałem ludzkim.

Nasi Klienci