fbpx

Błyskawiczne przemodelowanie strategii działania pod nowe warunki rynkowe

Obszary naszej działalności

Błyskawiczne przemodelowanie strategii działania pod nowe warunki rynkowe

Typowe, dzisiejsze problemy firm:

 1. Kryzys spowodował, że nie jesteśmy w stanie nadal funkcjonować tak jak dotychczas – musimy dostosować model działania, aby firma mogła generować przychody i uzyskiwać zysk.
 2. Nasi klienci zmienili swoje przyzwyczajenia i preferencje, co uderzyło w nasz biznes – musimy przemodelować swój sposób działania, aby ich utrzymać/odzyskać.
 3. Kryzys stworzył dla nas nowe okazje do rozwoju – musimy szybko znaleźć sposób na ich skuteczne i trwałe wykorzystanie.
 4. Mamy pomysł na strategię działania w czasie i po pandemii, ale sami jej nie zrealizujemy – musimy zaangażować kluczowych menedżerów we wdrażanie potrzebnych zmian i komunikowanie strategii tak, żeby wszyscy wiedzieli do czego się zmobilizować.
 5. Nasze dotychczasowe modele przychodowe nie działają – musimy szybko wypracować nowe. Każda sytuacja kryzysowa powoduje, że zarządzanie zyskownością staje się wyzwaniem. To właśnie teraz zdefiniowanie właściwej ceny może być najszybszym i najskuteczniejszym sposobem na maksymalizację, bądź utrzymanie zysku

 

Wdrażane rozwiązania:

 • Nowa strategia działania w tydzień: realizujemy intensywne warsztaty modelowania strategii pod nowe warunki działania, obejmujące: analizę strategiczną firmy, re-segmentację klientów i analizę zmian ich potrzeb i preferencji w nowych warunkach, analizę konkurencyjną i identyfikację konkurencyjnej propozycji wartości dla klientów (CVP), zdefiniowanie aspiracji strategicznej w nowych warunkach oraz 5 priorytetowych obszarów i kierunków działania. Podejście uwzględnia wykorzystanie w procesie wiedzy
  i doświadczenia liderów firmy, stąd zapewnia wysoki poziom zaangażowania i utożsamienia się w efektami prac, ułatwiając skuteczne wdrożenie.
 • Priorytety działania w nowych warunkach: realizujemy intensywne, 2-dniowe warsztaty mapowania strategii i określania priorytetów działania na kolejne 3, 6 i 12 miesięcy. Podczas warsztatów przechodzimy od aspiracji strategicznej firmy, poprzez cele finansowe, wartość dla klienta, aż po kluczowe procesy wewnętrzne, które trzeba przemodelować, by móc dostarczać wartość klientom i przynosić firmie zysk. Efektem warsztatów jest lista celów strategicznych wraz z miarami sukcesu oraz lista priorytetowych działań i inicjatyw do realizacji przez 3, 6 i 12 miesięcy. Podejście uwzględnia aktywne zaangażowanie menedżerów w wypracowywanie rozwiązań.
 • Nowe modele przychodowe: pomagamy w przygotowaniu strategii obrony przychodów uwzględniając scenariusze czasowego bądź docelowego modelu zmiany źródeł przychodów. Opracowujemy analizę efektywności polityki cenowej uwzględniając zmianę przychodów i marż.

 

Przykładowe efekty prac:

 • Określona konkretna aspiracja strategiczna firmy w nowych warunkach, kluczowe segmenty klientów wraz
  z charakterystyką, opisany model funkcjonowania firmy w nowych warunkach, priorytetowe obszary i kierunki działania, w celu osiągnięcia aspiracji. Czas realizacji: 1-2 tyg. (w tym 2 1-dniowe warsztaty – stacjonarne lub zdalne).
 • Opracowana mapa strategii, zawierająca aspiracje finansowe firmy, mapę ich realizacji poprzez ofertę dla klientów, zidentyfikowane kluczowe procesy do jej skutecznej sprzedaży, określone priorytetowe działania
  i inicjatywy do realizacji przez 3, 6 i 12 miesięcy, opracowany plan komunikacji i wdrożenia, opracowany system monitorowania postępów i efektów. Czas realizacji 2 tyg. (w tym 2 1-dniowe warsztaty z kadrą kierowniczą, stacjonarne lub zdalne).
 • Wypracowany model bardziej zdywersyfikowanej struktury przychodów uwzględniający alternatywne źródła przychodów, czego efektem może być brak konieczności redukcji kosztów. Przykładowe strategie: jeśli posiadasz zapasy – zdefiniowanie alternatywnych źródeł przychodów aby zmniejszyć poziom zapasów, jeśli posiadasz aktywa generujące koszty – zdefiniowanie alternatywnych źródeł przychodów wykorzystując posiadane aktywa.
 • Przygotowana analiza marżowości per klient, produkt, kanał dystrybucji oraz scenariusze elastyczności cenowe.
 • Wprowadzone wytyczne dotyczących minimalnych poziomów marż oraz procedur ustalania cen, bazujące na analizie efektywności polityki cenowej.

Nasi Klienci