fbpx

Kalkulator optymalizacji wynagrodzeń

Obszary naszej działalności

Kalkulator optymalizacji wynagrodzeń

Typowe, dzisiejsze problemy firm:

 1. Musimy szybko przygotować plik analityczny, który pozwoli przeliczyć decyzje Zarządu dotyczące zmian wynagrodzeń w firmie.
 2. Potrzebujemy prostego narzędzia do przeliczenia zmian wynagrodzenia dla każdego pracownika jak i podsumowywanie zmian dla budżetu firmy i działów.
 3. Chcemy zwiększyć efektywność systemu wynagrodzeń i potrzebujemy narzędzia, które obejmie wiele składników płacowych i różne scenariusze zmian.

 Wdrażane rozwiązania:

 • Przygotowujemy narzędzie w Excel analizujące składniki płac, wysokości wynagrodzeń pracowników i cały budżet płac pod kątem optymalnych oszczędności i efektywności;
 • Analizujemy szereg paramentów i zmiennych, dzięki którym możemy elastycznie zarządzić budżetem. Pomagamy wypracować najlepszy scenariusz redukcji kosztów płac, przy utrzymaniu motywacji zespołu na pożądanym poziomie;
 • Opracowujemy rozwiązania w oparciu o analizę specyfiki i sytuacji Państwa Firmy, wysokość płac na porównywalnym rynku oraz w oparciu o nasze ponad 20 letnie doświadczanie w takich pracach.

Przykładowe efekty prac:

 • Kalkulator płacowy – przygotowany plik Excel z analizami wynagrodzeń i możliwościami tworzenia dowolnych podsumowań, scenariuszy zmian oraz analiz dopasowanych do specyficznych potrzeb firmy.
 • Analizy wynagrodzeń z rekomendowanymi zmianami w różnych składnikach płacowych w oparciu o plany restrukturyzacji.

Menu:

Zarządzanie wynagrodzeniami

 • Audyt i optymalizacja wynagrodzeń;
 • Wartościowanie i taryfikator stanowisk;
 • Systemy premiowania;
 • Wynagradzanie za kompetencje.

Zarządzanie kompetencjami

 • Systemy kompetencji i rozmów rozwojowych;
 • Matryca kompetencji pracowników produkcyjnych;
 • Diagnoza talentów.

Strategia i finanse

 • Błyskawiczne przemodelowanie strategii;
 • Zarządzanie płynnością finansową w kryzysie

Zarządzanie efektywnością

 • Optymalizacja struktury organizacyjnej;
 • Rozwój kompetencji menedżerów;
 • Badanie opinii i zaangażowania pracowników;
 • Diagnoza talentów;
 • Zarządzanie wynikami;
 • Analiza i podnoszenie efektywności procesów;
 • Efektywne wykorzystanie potencjału pracowników.

Coaching i szkolenia

 • Dla menedżerów;
 • Dla sił sprzedaży;
 • Dla pracowników wsparcia;
 • Coaching;
 • Szkoła wynagrodzeń;
 • Szkoła premiowania.

Nasi Klienci