fbpx

Diagnoza talentów

Obszary naszej działalności

Diagnoza talentów

Nasze podejście:

Największy wpływ na efektywność pracowników, zwłaszcza na kluczowych stanowiskach ma właściwe dopasowanie ich potencjału i talentu do zakresu odpowiedzialności i pełnionych ról. Mamy doświadczenie we właściwym dobieraniu talentów do zadań jak również w tworzeniu struktur i zakresów odpowiedzialności, które w optymalny sposób korzystają z potencjału pracowników.

Oferujemy podejście, które gwarantuje obiektywną i trafną diagnozę kompetencji i talentów pracowników na różnych szczeblach organizacji. W zależności od indywidualnych potrzeb naszych klientów oraz zdefiniowanego celu przeprowadzanego badania, wykorzystujemy do tego celu różne metody min.: Indywidualne Wywiady Kompetencyjne, Assesment Center bądź też Development Center. Diagnozując kompetencje pracowników posługujemy się opracowanym przez nas Słownikiem Kompetencyjnym, na podstawie którego charakteryzujemy indywidualne talenty u wybranych osób.

Etapy pracy:

  • Przeprowadzanie diagnozy kompetencyjnej w organizacjach może być podyktowane różnymi potrzebami. Dlatego w zależności od Państwa sytuacji, projekty te mogą mieć różny przebieg. Najczęściej jednak prowadzone są w następujących etapach:
  • określenie wymogów kompetencyjnych,
  • zaprojektowanie narzędzi diagnostycznych (scenariusz Indywidualnego Wywiadu kompetencyjnego lub zestaw kwestionariuszy, testów psychologicznych, wywiadów, interaktywnych ćwiczeń / sytuacji w przypadku prowadzenia Assesment / Development Center),
  • diagnoza kompetencyjna – Wywiady lub Assesment / Development Center,
  • raport z badania,
  • informacja zwrotna dla badanego.

Nasze doświadczenie:

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy związanej z diagnozą talentów a także z analizą kultur organizacyjnych. Rozumiejąc oba te aspekty, zapewniamy wartość dodaną w postaci oceny dopasowania do rzeczywistych wymogów kompetencyjnych i kulturowych osób ocenianych. Mając wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i psychoanalitycznej, potrafimy też zadbać o niedoceniany często aspekt komfortu psychicznego osób badanych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie trenerskie i coachingowe, dzięki czemu zapewniamy najwyższą jakość pracy rozwojowej z grupami. Potrafimy pracować z oporem i radzić sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi. Projekty diagnozy kompetencyjnej trwają zazwyczaj od 1 do 8 miesięcy w zależności od ilości pracowników poddanych diagnozie.

Nasi Klienci