fbpx

Coaching

Obszary naszej działalności

Coaching

W pracy coachingowej, pomagamy rozwijać te umiejętności i cechy, które zapewniają odnoszenie sukcesów na danym stanowisku. Rozpoczynając pracę coachingową, pomagamy również w określeniu wymogów stanowiskowych i zakresów odpowiedzialności, które w pełni wykorzystają talent coachowanego. Skupiamy się nie tylko na rozwoju indywidualnym, lecz mamy także na uwadze osiąganie sukcesów z perspektywy organizacji.

Praca coachingowa, zawiera elementy indywidualnych sesji, opartych o analizę przypadku i dogłębną informację zwrotną. Ponadto pracujemy w oparciu o modelowanie zachowań i ćwiczenie umiejętności rozwijania wiedzy teoretycznej i praktycznej – nawiązującej do konkretnej sytuacji klienta. Na życzenie korzystamy z obserwacji uczestniczącej i udzielania informacji zwrotnej bezpośrednio po zaobserwowanych wybranych sytuacjach, realnej pracy klienta.

Rozdzielamy rolę zamawiającego i klienta – uczestnika coachingu. Staramy się dostarczyć wszystkich niezbędnych informacji na temat postępów pracy klienta zamawiającemu, lecz jednocześnie dbamy o zapewnienie dyskrecji, która pomoże budować poczucie zaufania w relacji z coachem.

Coach regularnie superwizuje swoją pracę, aby zapewnić najwyższy poziom profesjonalizmu i trafności interwencji w kontekście potrzeb organizacji, dla której pracuje.

Coaching prowadzą doświadczeni coachowie, którzy mają za sobą własne doświadczenie menedżerskie i związane z pracą w złożonych strukturach organizacyjnych. Stale rozwijają swoje umiejętności trenerskie i coachingowe w połączeniu z wiedzą z psychologii zarządzania. Coachowie współpracujący z InConsulting są rekomendowani przez International Coach Federation (ICF). Metody pracy opieramy o wieloletnie doświadczenia trenerskie, konsultingowe i psychoterapeutyczne.

Nasi Klienci