fbpx

Badanie opinii i zaangażowania pracowników

Obszary naszej działalności

Badanie opinii i zaangażowania pracowników

Typowe, dzisiejsze wyzwania firm:

1. Nie wiemy, które obszary są źródłem zaangażowania pracowników oraz co wpływa na obniżone zadowolenie z pracy części zespołu.  

2 . Potrzebujemy pogłębionej analizy środowiska pracy oraz rekomendacji działań naprawczych w poszczególnych obszarach organizacji w celu zaprojektowania strategii HR wspierającej biznes. 

3. Wysoki poziom fluktuacji, spadek motywacji pracowników po okresie wdrożenia, brak przekonania wśród menedżerów, że zaangażowanie pracowników jest ważne… 

Badanie opinii i zaangażowania – sprawdzone rozwiązania:

  • Projekt ma charakter kompleksowy począwszy od dobrego przygotowania zespołu HR, Zarządu i menedżerów do realizacji badania. Wyniki omawiamy z działem HR oraz Zarządem przekazując rekomendacje działań. Wspieramy menedżerów w przygotowaniu komunikacji wyników w zespołach oraz w zdefiniowaniu planu działań.   

  • Opracowujemy kwestionariusz badawczy dopasowany do rynku, branży oraz indywidualnych potrzeb klienta. Zachęcamy do badania w formie online, ale również oferujemy badanie w formie papierowej lub mieszanej. 

  • Przekazujemy sprawdzone wzory materiałów do komunikacji badania oraz pracy z wynikami. Inspirujemy poprzez dobre praktyki innych organizacji. 

Przykładowe efekty prac badania opinii i zaangażowania:

  • Opracowany raport z danymi ilościowymi i jakościowymi dotyczącymi zaangażowania, zadowolenia i potrzeb pracowników różnych działów i grup demograficznych. 

  • Rekomendacje działań naprawczych wraz ze wskazówkami, w jaki sposób działania te powinny zostać przeprowadzone. 

Nasi Klienci