fbpx

Analiza i podnoszenie efektywności procesów

Obszary naszej działalności

Analiza i podnoszenie efektywności procesów

Typowe, dzisiejsze problemy firm:

 1. Chcemy otworzyć się na rozwiązania on-line – zarządzać przez sieć procesami, sprzedażą, kontaktami z klientem;
 2. Musimy bardziej optymalnie dopasować ilość osób do potrzeb procesowych;
 3. Chcemy rozsądnie i skutecznie obniżyć koszty bieżącej działalności
 4. Chcemy mieć pewność, że nasza struktura organizacyjna pozwala nam optymalnie zarządzać firmą
 5. Nie wiemy, które koszty i marnotrawstwa możemy zminimalizować/ zredukować w pierwszej kolejności

 

Wdrażane rozwiązania:

 • Opracowujemy nowe rozwiązania, które pozwalają wybrane procesy obsługiwać drogą on-line przy zachowaniu właściwej jakości realizacji. Skupiamy się nie tylko na konwersji procesu na narzędzia informatyczne, ale również szacujemy ryzyko z tym związane i proponujemy działania mitygujące
 • Przygotowujemy analizy kosztowe, np. tzw. „drzewa” kosztów i rekomendujemy działania redukcyjne do wdrożenia w ciągu 1,3 i +6 miesięcy.
 • Tworzymy portfolio procesów i wybieramy kluczowe do analizy i optymalizowania (klucz do sukcesu to optymalizacja procesu, a następnie ilości ludzi, a nie odwrotnie);
 • Mapujemy kluczowe procesy metodą strumienia wartości (value stream mapping) i badamy ich efektywność, jakość i terminowość. Przygotowane na tej bazie rekomendacje to źródło 11-15% wzrostu efektywności i 9-11% redukcji kosztów.
 • Identyfikujemy wąskie gardła i nieefektywność (tzw. marnotrawstwa) oraz oszacowujemy wpływ zidentyfikowanych problemów na funkcjonowanie procesów (tzw. luka efektywności).
 • Budujemy i analizujemy macierze współpracy z innymi jednostkami w firmie. Jasny podział odpowiedzialności, brak powrotów, właściwe ramy współpracy pomiędzy jednostkami to często niewykorzystany potencjał efektywności;
 • Standaryzujemy sposoby wykonywania procesów przez pracowników. To źródło 5-8% poprawy efektywności. Koncentrujemy się na stosowaniu dobrych praktyk.
 • Dopasowujemy struktury organizacyjne do realnych potrzeb zarządzania (np. redukujemy poziomy zarządzania, łączymy Zespoły, eliminujemy tzw. duble w odpowiedzialnościach, zwiększamy odpowiedzialności i zakresy pracy liderów).

 

Przykładowe efekty prac:

 Wybrane procesy (sprzedażowe, obsługowe) dostępne i zarządzane on-line;

 • Realne oszczędności czasu, kosztów i wydajności pracy w ciągu 1, 3 i 6 miesięcy od rozpoczęcia prac.
 • Oszacowanie potencjału do podniesienia efektywności w zakresie badanych procesów (np. wykonywanie większej ilości pracy), konkretne propozycje
 • Rekomendacje w zakresie zmian procesowych i organizacyjnych w badanych procesach tak aby działać bardziej efektywnie.

Nasi Klienci