Zarządzanie efektywnością

Efektywność każdej organizacji wynika z dobrze zaprojektowanej struktury zespołu, właściwie dobranych talentów do kluczowych ról oraz od skutecznego zarządzania. 

Zarządzanie wynagrodzeniami

Tworzymy i wdrażamy nowoczesne systemy wynagrodzeń. Wspieramy naszych klientów w kreowaniu zmian, których efektem jest konkurencyjny rynkowo i dopasowany do specyfiki danej firmy system wynagrodzenia. 

Zarządzanie kompetencjami

Tworzymy systemy kompetencyjne dla organizacji usługowych, sprzedażowych oraz dedykowane matryce umiejętności dla działów produkcyjnych. Specjalizujemy się we wdrażaniu szytych na miarę systemów zarzadzania rozwojem.

Szkolenia

Realizujemy projekty szkoleniowe, które rozwijają i wzmacniają miękkie kompetencje w zakresie zarządzania, sprzedaży i umiejętności interpersonalnych. Posiadana przez nas wiedza i umiejętności umożliwiają trafną diagnozę i gwarantują prowadzenie rozwoju w pożądanym z punktu widzenia uczestnika i organizacji kierunku. 

Nasi klienci